Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Program Czyste Powietrze Opole

Program Czyste Powietrze – program ten jest ogólnopolskim programem dotacji publicznych na wsparcie remontów budynków i wymiany źródeł ciepła. Pomaga to ludziom ulepszać ich nieruchomości, instalować bardziej przyjazne dla użytkownika, czystsze systemy grzewcze, a także obniżać rachunki za energię.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w Polsce znajdują się 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, w tym Kraków i miasta na południowym Śląsku. Zanieczyszczenie powietrza jest największe zimą, kiedy poszczególne gospodarstwa domowe wykorzystują do ogrzewania tani węgiel i paliwa, a nawet śmieci. Władze publikują raporty o jakości powietrza dla większości miast, a niektórzy Polacy noszą maski, gdy poziom jest wysoki. Do 48 000 zgonów rocznie w Polsce przypisuje się dolegliwościom spowodowanym złą jakością powietrza.

Program Czyste Powietrze

ogrzewanie podłogowe w mieszkaniuW lutym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w latach 2007-2015 Polska złamała unijne prawo przekraczając limit zanieczyszczenia powietrza w UE i wezwał rząd do przyspieszenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Poprawa jakości powietrza stała się jednym z priorytetów polskiego rządu. Program „Czyste Powietrze” został przygotowany do walki ze smogiem poprzez określone działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz czystsze i wydajniejsze ogrzewanie w budynkach mieszkalnych. W czerwcu 2018 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz Bankiem Ochrony Środowiska podpisano porozumienie o uruchomieniu tego wartego 30 miliardów dolarów programu na lata 2018-2029.

Dotacje i wnioski do programu Czyste Powietrze

Nowy program antysmogowy pomoże właścicielom domów zmodernizować swoje ogrzewanie poprzez wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne oraz przeprowadzić termomodernizację domów prywatnych. Rząd chce dofinansować docieplenie gospodarstw domowych i zakup czystszych systemów grzewczych, mając nadzieję, że znacznie zmniejszy to zanieczyszczenie. Z 30 miliardów dolarów przeznaczonych na program, 18 miliardów zostanie wypłaconych jako dotacje rządowe (dla rodzin o niskich dochodach), a reszta zostanie zapewniona w formie pożyczek. Program dotyczy budynków już istniejących oraz budynków w trakcie realizacji. W przypadku istniejących domów dofinansowanie może być udzielone na: 1) zastąpienie starych nieefektywnych węglowych źródeł grzewczych nowoczesnymi kotłami grzewczymi opalanymi węglem lub biomasą; 2) elektryczne systemy grzewcze; 3) gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła; 4) termomodernizacja budynku; oraz 5) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne). W przypadku powstających budynków finansowanie może zostać przeznaczone na zakup i utrzymanie nowych, bardziej wydajnych źródeł ciepła, nowoczesnych kotłów, elektrycznych systemów grzewczych, gazowych kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła. W ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ok. 3 mln domów mieszkalnych. Program generuje popyt na ww. sprzęt i związane z nim usługi, stwarzając możliwości dla firm amerykańskich.